Hizmet Sözleşmesi

Image link

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

 1. Sözleşmenin Tarafları Bu Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir yanda Bahadır Acar Modeser (“Hizmet Sağlayıcı”), diğer yanda modeser.com.tr web sitesi üzerinden hizmet satın alan müşteri (“Müşteri”) arasında akdedilmiştir.
 2. Sözleşmenin Konusu Bu Sözleşme, Hizmet Sağlayıcı tarafından modeser.com.tr web sitesi üzerinden sunulan tasarım, alan adı, yazılım, barındırma, reklam ve kurumsal hizmetlerin (“Hizmetler”) sağlanması ve kullanım şartlarını kapsar.
 3. Hizmetlerin Sunumu ve Kullanımı
  • Hizmetlerin Niteliği: Hizmetler, müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve elektronik ortamda sunulmuş olan dijital içeriklerdir.
  • Kullanım Koşulları: Müşteri, Hizmetleri yalnızca yasal ve etik kurallara uygun şekilde kullanmayı taahhüt eder.
  • Lisans Hakları: Hizmetlerin kullanımı, bu Sözleşme kapsamında belirtilen şartlar altında sınırlı bir lisans hakkı verir.
 1. Ücretlendirme ve Ödeme
  • Ücretler: Hizmetler için ödenecek ücretler, sipariş sırasında belirtilen tutarlar olup, Hizmet Sağlayıcı tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
  • Ödeme Şartları: Müşteri, belirlenen ödeme koşullarına ve sürelerine uygun olarak ücretleri ödemekle yükümlüdür.
 1. Fikri Mülkiyet
  • Hak Sahipliği: Hizmetlerle ilgili tüm fikri mülkiyet hakları, Hizmet Sağlayıcıya veya lisans verenlere aittir.
  • İhlaller ve Yaptırımlar: Müşteri tarafından herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlali durumunda, Hizmet Sağlayıcı, hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.
 1. Gizlilik ve Veri Koruma Müşterinin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi, ilgili mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
 2. Sorumluluklar ve Garantiler
  • Sınırlı Garanti: Hizmetler “olduğu gibi” sunulur ve Hizmet Sağlayıcı, belirli bir amaca uygunluk veya performans garantisi vermez.
  • Sorumluluk Sınırlaması: Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerin kullanımından kaynaklanabilecek dolaylı zararlar için sorumlu tutulamaz.
 1. Sözleşmenin Feshi ve Sonlandırılması
  • Fesih Hakkı: Her iki taraf da belirli şartlar altında bu Sözleşmeyi feshedebilir.
  • Sonuçlar: Sözleşmenin sonlandırılması durumunda, Müşteri hizmetlerin kullanımını derhal durdurmalıdır.
 1. Uyuşmazlık Çözümü Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümlenecek ve Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.
 2. Diğer Hükümler
  • Değişiklikler: Bu Sözleşmede herhangi bir değişiklik yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmayacaktır.
  • Bütünlük ve Geçerlilik: Bu Sözleşme, taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve önceki tüm yazılı veya sözlü anlaşmaları geçersiz kılar. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz bulunması, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.
  • Bağlayıcılık ve Devir: Bu Sözleşme, taraflar ve varisleri için bağlayıcıdır ve tarafların yazılı onayı olmadan devredilemez.
  • Feragat: Herhangi bir hakkın kullanılmaması veya bir ihlalin cezalandırılmaması, ilgili hakkın veya hükmün feragat edildiği anlamına gelmez.
  • Uyarılar ve Bildirimler: Taraflar arasındaki tüm bildirimler, yazılı ve kayıtlı posta, e-posta veya faks yoluyla yapılmalıdır.
 1. Yürürlük Tarihi Bu Sözleşme, Müşteri’nin modeser.com.tr web sitesindeki hizmetleri kullanmaya başlamasıyla yürürlüğe girer.
 2. İmza
  • Hizmet Sağlayıcı: Bahadır Acar Modeser [Elektronik olarak imzalanmıştır.]
  • Müşteri: [Müşteri Adı ve İmza] (Web sitesi üzerinden elektronik onay kabul edilir.)

Dilerseniz resminizi ekleyebilirsiniz.
İzin verilen dosyalar: jpg, jpeg, png, webp

GARANTİ BANKASI

TR33 0006 2000 5300 0006 2944 26

530 - 6294426

BAHADIR ACAR